Wcześniejsza splata kredytu konsumenckiego

Artykuł 48 ustawy o kredycie konsumenckim, daje klientowi prawo do spłaty całości (lub części) kredytu, przed terminem określonym w umowie. Co więcej, o tym zamiarze – klient wcale nie musi wcześniej, informować kredytodawcę. Za to kredytodawca, ma obowiązek rozliczyć kredyt klienta w ciągu 14 dni (licząc od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu).

Co więcej, klient powinien to sprawdzić! Dlaczego? Bo zdarzają się nierzetelni kredytodawcy. Bo jeśli np. kredytodawca nie usunie danych o spłaconym kredycie z BIK – to klient będzie miał kłopoty. Jakie? Będzie traktowany jak klient niewiarygodny. Klient który „coś zataił” i który posiada „przeterminowany kredyt”… Wcześniejsza spłata kredytu, skutkuje określonymi konsekwencjami finansowymi. I to zarówno dla klienta, jak i dla kredytodawcy. Dla klienta – wcześniejsza spłata kredytu, jest korzystna. Dlaczego? Ponieważ całkowity koszt kredytu, ulega obniżeniu (o koszty należne za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy). I koszty te, zwraca się klientowi. Koszty te zwracane są także, w przypadku spłaty jedynie części kredytu.

Jednak to, co jest korzystne dla klienta – nie jest korzystne dla kredytodawcy. Bo gdy klient spłaci kredyt wcześniej – to kredytodawca zarobi mniej, niż się spodziewał! I dlatego, kredytodawca często zastrzega sobie w umowie kredytowej – prawo do pobrania prowizji, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Pobranie prowizji jest możliwe, w oparciu o artykuł 50 wspomnianej ustawy. To jest – gdy spłata kredytu przed terminem – przypada na okres w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu, jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw… Nie powinno to zbytnio szokować skoro nawet z tytułu niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego banki mają prawo pobierać prowizję. A jaka jest maksymalna wysokość prowizji? Prowizja nie może przekroczyć 1 % spłacanej części kredytu – jeśli okres miedzy rzeczywistą datą spłaty kredytu a datą spłaty kredytu określoną w umowie – przekracza 1 rok. Jeśli okres ten, jest krótszy niż rok – prowizja nie może przekroczyć 0,5 % spłacanej części kredytu. Ponadto – prowizja nie może być wyższa, niż wysokość odsetek które klient musiałby zapłacić (w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy). Warto przypomnieć, że w określonych przypadkach, prowizja w ogóle nie przysługuje! Kredytodawca, nie ma prawa do pobrania prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu – gdy umowa dotyczy kredytu w rachunku oszczędnościowo-kredytowym (popularnym koncie osobistym). A także – w przypadku umowy kredytowej, w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia, zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kwoty kredytu.

Page top