Wcześniejsza splata kredytu konsumenckiego

Artykuł 48 ustawy o kredycie konsumenckim, daje klientowi prawo do spłaty całości (lub części) kredytu, przed terminem określonym w umowie. Co więcej, o tym zamiarze – klient wcale nie musi wcześniej, informować kredytodawcę. Za to kredytodawca, ma obowiązek rozliczyć kredyt klienta w ciągu 14 dni (licząc od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu).

Co więcej, klient powinien to sprawdzić! Dlaczego? Bo zdarzają się nierzetelni kredytodawcy. Bo jeśli np. kredytodawca nie usunie danych o spłaconym kredycie z BIK – to klient będzie miał kłopoty. Jakie? Będzie traktowany jak klient niewiarygodny. Klient który „coś zataił” i który posiada „przeterminowany kredyt”… Wcześniejsza spłata kredytu, skutkuje określonymi konsekwencjami finansowymi. I to zarówno dla klienta, jak i dla kredytodawcy. Dla klienta – wcześniejsza spłata kredytu, jest korzystna. Dlaczego? Ponieważ całkowity koszt kredytu, ulega obniżeniu (o koszty należne za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy). I koszty te, zwraca się klientowi. Koszty te zwracane są także, w przypadku spłaty jedynie części kredytu.

Jednak to, co jest korzystne dla klienta – nie jest korzystne dla kredytodawcy. Bo gdy klient spłaci kredyt wcześniej – to kredytodawca zarobi mniej, niż się spodziewał! I dlatego, kredytodawca często zastrzega sobie w umowie kredytowej – prawo do pobrania prowizji, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Pobranie prowizji jest możliwe, w oparciu o artykuł 50 wspomnianej ustawy. To jest – gdy spłata kredytu przed terminem – przypada na okres w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu, jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw… Nie powinno to zbytnio szokować skoro nawet z tytułu niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego banki mają prawo pobierać prowizję. A jaka jest maksymalna wysokość prowizji? Prowizja nie może przekroczyć 1 % spłacanej części kredytu – jeśli okres miedzy rzeczywistą datą spłaty kredytu a datą spłaty kredytu określoną w umowie – przekracza 1 rok. Jeśli okres ten, jest krótszy niż rok – prowizja nie może przekroczyć 0,5 % spłacanej części kredytu. Ponadto – prowizja nie może być wyższa, niż wysokość odsetek które klient musiałby zapłacić (w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy). Warto przypomnieć, że w określonych przypadkach, prowizja w ogóle nie przysługuje! Kredytodawca, nie ma prawa do pobrania prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu – gdy umowa dotyczy kredytu w rachunku oszczędnościowo-kredytowym (popularnym koncie osobistym). A także – w przypadku umowy kredytowej, w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia, zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kwoty kredytu.

Chwilówki z komornikiem. Ryzyko wysokie czy nie bardzo?

Do niedawna, gdy słyszałem o tym, że jakaś firma pożyczkowa ma w ofercie pożyczki dla osób które mają komornicze zajęcie wynagrodzenia albo emerytury, to węszyłem w tym oszustwo. Ja nie pożyczyłbym pieniędzy nikomu, od kogo komornik ściąga już jakiś dług. Przemyślawszy jednak sprawę, doszedłem do  […]

Continue reading

Składniki majątku osobistego współmałżonka

Co właściwie stanowi majątek osobisty dłużnika, jakie przedmioty? Czy określenie katalogu takich przedmiotów w konkretnym przypadku małżeńskim może nastręczać problemy czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej? Otóż zgodnie z art. 22 Ustawa z dnia 25 lutego  […]

Continue reading

Gdy nie kojarzysz takiego wierzyciela

Gdy dokonano cesji Twojego długu a Ty nie podjąłeś wezwania do zapłaty od nowego wierzyciela (z załączoną kserokopią cesji) i gdy nie podjąłeś przesyłki z sądu zawierającej odpis pozwu i nakaz zapłaty, to możesz dziwić się w egzekucji komorniczej, nie kojarząc nazwiska wierzyciela. Prawdopodobnie  […]

Continue reading

Egzekucja spłaconego długu i przeciwko osobie która nie jest i nie była dłużnikiem

Jeżeli ktoś pozwał Cię o zapłatę już spłaconego długu, to masz możliwość zgłoszenia stosownego zarzutu, czyli że spłaciłeś dług. Sąd oczywiście nie wie o tym, że Ty spłaciłeś np. pożyczkę z pozwem o zapłatę której nieuczciwy były Twój wierzyciel wystąpił. Sąd wyda nakaz zapłaty a Ty masz 14 dni na  […]

Continue reading

O komornikach w praktyce

Tytuł bloga zobowiązuje - czas napisać coś o tych którzy egzekwują długi jako funkcjonariusze publiczni czyli o komornikach sądowych. Komornicy są zarazem przedsiębiorcami którzy świetnie zarabiają. Nie ponoszą praktycznie żadnego ryzyka jako przedsiębiorcy. Wiadomo że dłużników nie brakuje a  […]

Continue reading

Pożyczki tylko przez internet

Coraz więcej osób zainteresowanych jest pożyczkami tylko przez internet, czyli bez wychodzenia z domu, bez wysyłania dokumentów pocztą (faksem), bez przyjmowania poczty, kuriera, przedstawiciela firmy pożyczkowej. Tym samym pożyczka też ma być przekazana nie w gotówce, tylko na konto bankowe. Na  […]

Continue reading

Kredyt przez pośrednika

Niektórzy pośrednicy kredytowi działają za darmo dla kredytobiorcy gdyż swoje wynagrodzenie otrzymują od banku dla którego pozyskali klienta. Jeżeli tak, to warto skorzystać z ich usług. Zwłaszcza wtedy gdy pośrednictwo dotyczy zakupu mieszkania na rynku wtórnym, od dewelopera i trzeba założyć  […]

Continue reading

Ile chwilówek naraz?

Firmy z pożyczkami sms zastrzegają, że tylko jedną pożyczkę u nich można mieć zaciągnięta w danym okresie, nigdy więcej. Jednak firm z takimi pożyczkami sms jest kilka: OKmoney.pl, VIA SMS, SMS365.PL, SMS KREDYT, NET CREDIT i może jeszcze coś. Pożyczkobiorca może sobie pożyczkę tego typu tego samego  […]

Continue reading

Oprocentowanie pożyczek sms

Oprocentowanie rzeczywiste pożyczek sms czyli tych szybkich, na kilkaset złotych i na najwyżej miesiąc czasu, bulwersuje i oburza ale przede wszystkim tych, którzy rozpatrują kwestię w oderwaniu od realiów. A jakie są te realia i czy te pożyczki mogłyby być tańsze, o wiele tańsze niż są obecnie?  […]

Continue reading

Page top